Ανάκτηση της καταστροφής της συνέχειας

Ανάκτηση της καταστροφής της συνέχειας

Περιστροφικά Αδιάλειπτα Τροφοδοτικά και Συστήματα Προστασίας Ισχύος

0

Περισσότερο από ποτέ, τα σημερινά αδιάλειπτα τροφοδοτικά (UPS) πρέπει να είναι εξαιρετικά αξιόπιστα και να προκαλούν όσο το δυνατόν λιγότερη ενόχληση ανάντη και κατάντη της τροφοδοσίας...

Προστασία πίσω τροφοδοσίας σε αδιάλειπτα τροφοδοτικά

0

Η προστασία από την οπίσθια τροφοδοσία, σε αδιάλειπτα τροφοδοτικά (UPS), αποτρέπει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τυχόν ανατροφοδότηση ηλεκτρικού ρεύματος από την έξοδο του UPS σε περίπτωση...

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μην πανικοβάλλεστε!

0

Στις περισσότερες διαδικασίες έκτακτης ανάγκης αναφέρει: “Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μην πανικοβληθείτε!” Λοιπόν, τι κάνουν οι άνθρωποι; Πανικοβάλλονται. Είναι μια αυτόματη, ενστικτώδης απάντηση. Απειλητικά πράγματα συμβαίνουν...

Κατανόηση των KPI διαχείρισης κρίσεων

0

Το να περάσετε μια επιχειρηματική κρίση είναι μια σχεδόν αναπόφευκτη συνέπεια για κάθε δραστηριότητα. Στην πραγματικότητα, υπάρχει μικρή ή καθόλου διαβεβαίωση ότι ένα εγχείρημα δεν θα...

Πρόσληψη Συμβουλευτικής Εταιρείας για την ενίσχυση των επιχειρήσεων

0

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για κάθε επιχείρηση για να διασφαλίσουν ότι η επιχείρηση πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Εάν, είστε ιδιοκτήτης επιχείρησης και πιστεύετε...