Προστασία πίσω τροφοδοσίας σε αδιάλειπτα τροφοδοτικά

0

Η προστασία από την οπίσθια τροφοδοσία, σε αδιάλειπτα τροφοδοτικά (UPS), αποτρέπει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τυχόν ανατροφοδότηση ηλεκτρικού ρεύματος από την έξοδο του UPS σε περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύματος. Όταν το ηλεκτρικό δίκτυο αποτυγχάνει και τα συνδεδεμένα φορτία προστατεύονται από αδιάλειπτα τροφοδοτικά, μια προστατευτική συσκευή τροφοδοσίας αποτρέπει την επιστροφή ρεύματος στους ακροδέκτες εισόδου του UPS από την έξοδο του μετατροπέα. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για λόγους υγείας και ασφάλειας, διότι επιτρέπει σε έναν μηχανικό σέρβις να εργάζεται στην πλευρά εισερχόμενης τροφοδοσίας του UPS χωρίς κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Ένα παράδειγμα του τι θα μπορούσε να συμβεί, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, είναι ότι ένα θυρίστορ τροφοδοσίας παράκαμψης, το οποίο έχει βραχυκυκλώσει προκαλώντας τη διέλευση της εξόδου από τον μετατροπέα στους ακροδέκτες εισόδου μέσω του ελαττωματικού στοιχείου. Είναι κάτι που πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία – όχι μόνο για την προστασία των μηχανικών αλλά και για την προστασία των φορτίων από την αδιάλειπτη παροχή ρεύματος. Ακόμη και όταν η τροφοδοσία εισόδου έχει διακοπεί, μέσω απομόνωσης, υπάρχει πιθανότητα να συμβεί, εξ ου και η ανάγκη για προστασία από την οπισθοτροφοδοσία. Ο τύπος της συσκευής back-feed που χρησιμοποιείται καθορίζεται από το μέγεθος της αδιάλειπτης παροχής ρεύματος.

Plug-in Αδιάλειπτα Τροφοδοτικά

Η προστασία οπίσθιας τροφοδοσίας για μονοφασική αδιάλειπτη παροχή ρεύματος, έως 16A, πρέπει να παρέχει προστασία τόσο για τους αγωγούς εισόδου υπό τάση όσο και για τους ουδέτερους αγωγούς που χρησιμοποιούν ένα καθορισμένο διάκενο αέρα. Το διάκενο αέρα παρέχεται συνήθως μέσω ενός ρελέ που ανοίγει όταν διακοπεί η παροχή ρεύματος.

Για τα βυσματωμένα τροφοδοτικά, εάν παρουσιαστεί σφάλμα όταν ο χρήστης το αποσυνδέσει από την παροχή ρεύματος (απλώς αποσυνδέοντάς το από την πρίζα), το ρελέ οπίσθιας τροφοδοσίας θα πρέπει να αποτρέψει την ενεργοποίηση των εκτεθειμένων ακίδων. Θα πρέπει επίσης να αφαιρεί κάθε πιθανότητα να υποστεί ηλεκτροπληξία ο χρήστης. Τα συστήματα UPS άνω των 16Α είναι ενσύρματα (συνήθως) και χρησιμοποιούν μία από τις δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: μηχανική ή ηλεκτρονική.

Ενσύρματο αδιάλειπτο τροφοδοτικό

Μηχανική συσκευή ανατροφοδότησης:

Ορισμένα ενσύρματα αδιάλειπτα τροφοδοτικά παρέχονται με το ρελέ ή τη λύση που βασίζεται σε επαφέα, όπως χρησιμοποιείται σε μοντέλα με βύσματα 16Α. Αυτό, πάλι, παρέχει ένα καθορισμένο διάκενο αέρα ασφαλείας που ανοίγει όταν αποσυνδεθεί ή αποτύχει η παροχή ρεύματος. Μόνο οι αγωγοί φάσης αποσυνδέονται και ο ουδέτερος παραμένει πάντα συνδεδεμένος.

Ηλεκτρονική συσκευή back-feed:

Πολλά ενσύρματα αδιάλειπτα τροφοδοτικά χρησιμοποιούν ένα σύστημα ανίχνευσης ρεύματος αντίστροφης τροφοδοσίας, το οποίο παρακολουθεί συνεχώς τη ροή ρεύματος μέσω της τροφοδοσίας παράκαμψης. Σε περίπτωση βλάβης στα θυρίστορ παράκαμψης, ανιχνεύεται από το UPS, το οποίο στη συνέχεια απενεργοποιεί αμέσως τον μετατροπέα του.

Η προστασία από την ανατροφοδότηση είναι τόσο απλή στην εφαρμογή, αλλά συχνά παραβλέπεται. Όπως συμβαίνει με πολλούς πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά κυκλώματα, ένα τόσο απλό πρόβλημα μπορεί συχνά, εάν δεν αντιμετωπιστεί, να οδηγήσει σε ένα πολύ περίπλοκο και δαπανηρό σύνολο περιστάσεων. Οι στατικοί διακόπτες αποτελούν μέρος του διαδικτυακού σχεδιασμού του UPS. Οι πιθανότητες είναι ότι η προστασία ανάστροφης τροφοδοσίας θα έχει ενσωματωθεί στις μονάδες αδιάλειπτης παροχής ρεύματος στο στάδιο της κατασκευής, αλλά είναι πάντα καλύτερο να ελέγχετε. Αυτό το άρθρο συντάχθηκε χρησιμοποιώντας πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον Οδηγό προστασίας ενέργειας – ο σχεδιασμός, η εγκατάσταση και η λειτουργία τροφοδοτικών (ISBN: 9 780955 442803). Από τους Robin Koffler και Jason Yates της Riello UPS.