Οι τέσσερις τύποι παραβιάσεων του OSHA στο χώρο εργασίας

0

Ο OSHA σημαίνει Διοίκηση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, έναν οργανισμό που είναι υπεύθυνος για την επιβολή των κανονισμών υγείας και ασφάλειας σε περιβάλλοντα στο χώρο εργασίας. Οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι και οι κατασκευαστές είναι όλοι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις οδηγίες του OSHA και να υποστηρίζουν την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Αυτοί οι κανονισμοί έχουν τεθεί σε ισχύ για τη διατήρηση ασφαλών περιβαλλόντων στο χώρο εργασίας και την πρόληψη σοβαρών τραυματισμών και θανάτων. Τα εργατικά ατυχήματα μπορεί να ποικίλλουν σε βαρύτητα, από ελαφρά τραύματα έως σοβαρούς τραυματισμούς για όλη τη ζωή ή ακόμα και θάνατο. Οι άνθρωποι μπορεί να χάσουν τη ζωή τους, τα αγαπημένα τους πρόσωπα ή την ικανότητά τους να εργάζονται ή να αποδίδουν φυσικά σε καθημερινές εργασίες. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να υποστηρίξετε τους κανονισμούς του OSHA και να κάνετε το μέρος σας για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τους άλλους, τηρώντας τα κατάλληλα πρότυπα ασφάλειας στην εργασία. Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους κανονισμούς OSHA και τους τέσσερις τύπους παραβάσεων που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες εάν δεν πληρούν τον κώδικα.

Παραβιάσεις του OSHA

Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι παραβάσεων που μπορεί να εκχωρηθούν σε έναν χώρο εργασίας από έναν επιθεωρητή του OSHA: Εσκεμμένες, Σοβαρές, Επαναλαμβανόμενες και Άλλο-Σοβαρές. Και οι τέσσερις αυτές παραβιάσεις κυμαίνονται σε σοβαρότητα, αλλά θα πρέπει να αποφεύγονται με κάθε κόστος. Οι εσκεμμένες παραβιάσεις εκχωρούνται όταν οι γνωστοί κανονισμοί OSHA αγνοούνται συνειδητά. Αν και η διακριτική ευχέρεια ήταν γνωστή, κανείς δεν ανέλαβε δράση για να διορθώσει το πρόβλημα. Αυτό θα απαιτούσε παραβίαση του OSHA με βούληση.

Σοβαρές παραβιάσεις είναι κάθε κίνδυνος στο χώρο εργασίας που μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς ή θανατηφόρους τραυματισμούς και ατυχήματα. Επανειλημμένες παραβιάσεις δίνονται όταν ένας χώρος εργασίας είναι ένοχος για την ίδια παράβαση περισσότερες από μία φορές ή σε επαναλαμβανόμενο χρονοδιάγραμμα. Και για όλους τους άλλους κινδύνους στο χώρο εργασίας, οι επιθεωρητές του OSHA θα αναθέσουν παραβιάσεις Άλλο εκτός Σοβαρών εάν είναι ικανές να επηρεάσουν την ασφάλεια του χώρου εργασίας, αλλά δεν είναι πιθανό να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Είναι σύνηθες για τους εργοδότες να επιδεικνύουν αφίσες για τους κανονισμούς OSHA σε όλο τον χώρο εργασίας για να ενημερώνουν τους εργαζόμενους για τις υποχρεώσεις τους OSHA και τα δικαιώματα ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Αυτές οι αφίσες θα έχουν πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, τις απαιτήσεις OSHA και οδηγίες για την ενημέρωση των ανωτέρων σχετικά με θέματα ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

Κοινοί κίνδυνοι για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας

Υπάρχει μια λίστα με τις πιο συχνά παραβιαζόμενες απαιτήσεις OSHA που είναι σημαντικό να γνωρίζετε, ώστε να μπορείτε να τις αποτρέψετε ως εργαζόμενος ή εργοδότης. Οι πιο συνηθισμένοι κίνδυνοι που πρέπει να αναφέρουν οι επιθεωρητές OSHA στους χώρους εργασίας για τα ακόλουθα:

Προστασία από πτώση

Πολλοί χώροι εργασίας ή επαγγέλματα απαιτούν εργασία σε υπερυψωμένους χώρους, όπως εργάτες κατασκευών και ζωγράφους. Για το λόγο αυτό, οι εταιρείες υποχρεούνται από τον OSHA να παρέχουν προστασία από πτώση σε υπαλλήλους που εργάζονται σε ύψη μεγαλύτερα από 6 πόδια. Οι εργαζόμενοι που εργάζονται πάνω από επικίνδυνα μηχανήματα πρέπει πάντα να έχουν προστασία από πτώση, ανεξάρτητα από το πόσο ψηλά ή χαμηλά είναι.

Σκαλωσιά

Σχετικά με το θέμα των υψών και της προστασίας από πτώση, μια άλλη κοινή παραβίαση για την οποία αναφέρονται οι κατασκευαστικές εταιρείες αφορά την ασφάλεια των ικριωμάτων. Εκτός από την προστασία από πτώση, οι σκαλωσιές πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τη χωρητικότητα βάρους και πολλά άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Σκάλες

Συνεχίζοντας τη συζήτησή μας για την προστασία από πτώση και τη σωστή χωρητικότητα βάρους, οι σκάλες συνήθως παραβιάζουν επίσης τις απαιτήσεις του OSHA. Όχι μόνο οι σκάλες του χώρου εργασίας πρέπει να μπορούν να υποστηρίξουν ένα ορισμένο βάρος, αλλά πρέπει επίσης να σχεδιάζονται με ασφάλεια όσον αφορά τις σχισμές, τις σκάλες και τα σκαλοπάτια.

Μηχανές

Σε εργοστάσια ή χώρους εργασίας που χρησιμοποιούν βαριά μηχανήματα, το OSHA απαιτεί ότι κάθε επικίνδυνο κινούμενο μέρος ενός μηχανήματος πρέπει να φυλάσσεται με ασπίδα ή περίβλημα. Αυτό φυσικά αποτρέπει εγκαύματα, χαμένα εξαρτήματα, ακρωτηριασμό, τύφλωση και άλλους σοβαρούς τραυματισμούς.

Βιομηχανικά φορτηγά

Πράγματα όπως περονοφόρα ανυψωτικά, μπουλντόζες, τρακτέρ και άλλα βιομηχανικά φορτηγά που τροφοδοτούνται από ηλεκτρικό κινητήρα ή κινητήρα εσωτερικής καύσης πρέπει πάντα να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του OSHA. Αυτά περιλαμβάνουν πυρασφάλεια και προστασία, μέτρα ασφαλείας συντήρησης και άλλα.