Μπότες Wolverine – Πρότυπα για τις μπότες ασφαλείας των ΗΠΑ

0

Αυτό το άρθρο εξετάζει τις μπότες ασφαλείας, όπως οι μπότες Wolverine που πληρούν τα πρότυπα της κυβέρνησης των ΗΠΑ και συμβάλλουν στη μείωση των τραυματισμών σε εργατικούς χώρους εργασίας.

Με τον νόμο περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία του 1970, το Κογκρέσο δημιούργησε τη Διοίκηση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Ο OSHA, όπως είναι γνωστό, έχει καθήκον να διασφαλίζει ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους, θέτοντας και επιβάλλοντας πρότυπα εργασίας που προάγουν την ασφάλεια στην εργασία.

Προκειμένου να καθοριστεί τι συνιστά προστατευτικά υποδήματα, η OSHA έχει θεσπίσει τρία πρότυπα κατασκευής υποδημάτων. Τα υποδήματα που συμμορφώνονται με οποιοδήποτε από αυτά τα πρότυπα θεωρούνται αποδεκτά σύμφωνα με τις οδηγίες τους για προστατευτική ενδυμασία.

Αυτά τα πρότυπα είναι:

  • ASTM F-2412-05 – “Τυπικές μέθοδοι δοκιμής για προστασία ποδιών” και ASTM F-2413-05 – “Τυπική προδιαγραφή για απαιτήσεις απόδοσης για προστατευτικά υποδήματα”
  • ANSI Z41-1991, “Αμερικανικό Εθνικό Πρότυπο για την Ατομική Προστασία — Προστατευτικά Υποδήματα”
  • ANSI Z41-1999, “Αμερικανικό Εθνικό Πρότυπο για την Ατομική Προστασία — Προστατευτικά Υποδήματα”

Οι μπότες Wolverine κατασκευάζονται σύμφωνα με αυτά τα πρότυπα και διατίθενται σε διάφορους συνδυασμούς χαρακτηριστικών ασφαλείας για να εξασφαλίσετε ότι θα έχετε την προστασία που χρειάζεστε.

Μεταξύ του γενικού πληθυσμού, ορισμένες άλλες μάρκες για μπότες εργασίας είναι πιο κοινές, αλλά μεταξύ εκείνων που φορούν πραγματικά μπότες εργασίας για προστασία, οι μπότες Wolverine είναι πολύ γνωστές και αγαπητές. Αυτές οι μπότες εργασίας, που ιδρύθηκαν στις ΗΠΑ πριν από περισσότερα από 100 χρόνια, συνοψίζουν αυτό το πρωτοποριακό αμερικανικό πνεύμα που έχτισε αυτό το σπουδαίο έθνος.

Οι μπότες Wolverine, όπως οι σειρές προϊόντων «Mckay» και «Fusion Technology» είναι ένας εξαιρετικός συνδυασμός στυλ και χαρακτηριστικών μπότας ασφαλείας. Αυτές οι μπότες θα σας κάνουν να αισθάνεστε δυνατοί για ώρες.