Αιτίες Αναποτελεσματικής Επικοινωνίας

0

Η αναποτελεσματική επικοινωνία εμποδίζει την επιτυχία του οργανισμού. Η αναποτελεσματική επικοινωνία προκύπτει όταν οι διευθυντές δεν έχουν τακτική επαφή με τους υπαλλήλους τους. Μπορεί να υπάρχει λάθος επικοινωνία. Η έλλειψη 3 Γ (Σαφήνεια, ολοκλήρωση, συνοπτικότητα) οδηγεί επίσης σε αναποτελεσματική επικοινωνία. Συχνά οι διευθυντές περιβάλλονται από μια δεξαμενή πληροφοριών. Σε μια τέτοια περίπτωση, τείνουν να αγνοούν τα μηνύματα ή την επικοινωνία των υφισταμένων. Μερικές φορές, η λανθασμένη αντίληψη εμποδίζει επίσης την επικοινωνία, δηλαδή, οι εργαζόμενοι μπορεί να αντιληφθούν το μήνυμα με διαφορετική έννοια που δεν προοριζόταν από τον διευθυντή. Έτσι, μπορεί να υπάρξει πρόβλημα στην κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση του μηνύματος.

Η οργανωτική δομή μπορεί επίσης να έχει ως αποτέλεσμα την αναποτελεσματική επικοινωνία. Όσο πιο πολύπλοκη είναι η οργανωτική δομή, δηλαδή όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ιεραρχικών επιπέδων σε έναν οργανισμό, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες απώλειας ή παρερμηνείας των μηνυμάτων. Τα αμπέλια τείνουν να αναπτύσσονται σε μια τέτοια οργάνωση που εμποδίζει την αποτελεσματική επικοινωνία. Ελλείψει υγιούς πολιτικής ανοιχτών θυρών, η επικοινωνία μπορεί να παρεξηγηθεί.

Η κακή ακρόαση (δηλαδή όταν ο δέκτης δεν είναι συγκεντρωμένος σε αυτό που λέει ο αποστολέας του μηνύματος) οδηγεί επίσης σε αναποτελεσματική επικοινωνία. Συναισθήματα όπως ο θυμός και το άγχος μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε διακοπή της επικοινωνίας καθώς τα μηνύματα μπορεί να ερμηνεύονται με λάθος τρόπο όταν ένα άτομο είναι θυμωμένο και απογοητευμένο παρά όταν είναι χαλαρό. Μερικές φορές, τα μηνύματα δεν σχεδιάζονται προσεκτικά (Για παράδειγμα, το μέσο μετάδοσης του μηνύματος και η ώρα παράδοσης του μηνύματος δεν επιλέγονται σωστά). Αυτό κάνει και πάλι την επικοινωνία αναποτελεσματική. Οι γλωσσικές διαφορές αποτελούν μεγάλο εμπόδιο στην αποτελεσματική επικοινωνία. Αυτό οφείλεται ίσως στην ασάφεια της γλώσσας. Οι διευθυντές θα πρέπει να προσπαθήσουν να ξεπεράσουν όλες τις αιτίες για την αναποτελεσματική επικοινωνία, ώστε να εξασφαλίσουν την επιτυχία του οργανισμού.